Střešní plášť a strop bungalovu

  mezi krokvemi a nad krokvemi
  nad krokvemi, viditelné krokve
  rekonstrukce starého krovu z exteriéru
  rekonstrukce starého krovu z exteriéru

POKYNY K MONTÁŽI – DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY NAD KROKVEMI

KLADENÍ DESEK

 • Izolační desky se pokládají od okapu směrem ke hřebeni kolmo na krokve
 • Polohou vždy perem nahoru, drážkou dolu
 • Svislá spára mezi deskami je kdekoliv mezi krokvemi
 • Spáry spoje pero-drážka se nelepí
 • V případě dvou a více vrstev (nadkrokevní izolace s viditelnými krokvemi v interiéru) se desky kladou na vazbu tak, aby se v každé vrstvě překrývaly všechny styčné spáry spodní vrstvy
 • Desky s nesymetricky umístěným spojem pero-drážka : Pavatherm-Plus (všechny tloušťky) a Isolair (tloušťky 100 – 200 mm) se pokládají perem blíže k venkovní straně
 • Ostatní desky se symetrickým spojem pero drážka nemají rubovou a lícovou stranu
Schéma kladení desek, spoje mezi deskami ve směru krokví „na vazbu“

KOTVENÍ DESEK – KONTRALATĚ A VRUTY

 • Pro sklony střech 25° a více se použijí kontralatě výšky 40 mm
 • Výška kontralatí na střeše o menším spádu se musí určit podle skutečného sklonu střechy
 • Izolační desky se do krokví kotví dlouhými vruty přes kontralatě
 • Základní šikmé vruty TWIN UD doplněné kolmými vruty HT-T-FH-PT od SFS Intec s.r.o.
  – Po vyplnění dotazníku lze obdržet návrh spojovacích prostředků ZDE>>
 • Vrut včetně statického návrhu počtu kusů a vzdáleností. Statický návrh zohledňuje vzdálenost krokví, sklon střechy, statické zatížení střechy, pevnostní charakteristiky izolantu
 • Vruty RAPI-TEC HBS od HPM-TEC s.r.o.
 • Doporučené délky a vzdálenosti vrutů na základě zkušeností a návodu výrobce

Vruty RAPI-TEC HBS, TWIN UD a HT-T-FH-PT

POJISTNÁ KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ HYDROIZOLACE

 • Všechny doporučené desky Pavatex jsou hydrofobizovány. Od sklonu 25° a více nutně nevyžadují pojistnou hydroizolaci
 • Desky mohou zároveň sloužit jako dočasná hydroizolace až po dobu 3 měsíců, od sklonu 25°
 • Pojistná hydroizolace na všechny sklony střechy je doporučena dodavatelem, firmou Insowool. S fólií se snadno řeší prostupy střechou, úžlabí, nároží a další problémová místa, kde z jakýchkoliv důvodů není spoj uzavřen perem a drážkou
 • Je-li pojistná hydroizolace požadovaná dodavatelem a typem střešní krytiny, je třeba se řídit jeho ustanoveními
 • Z důvodu difúze vodních par se používají výrobky, jejichž Ekvivalentní difúzní tloušťka je v rozmezí Sd = 0,02–0,05 m
 • Fólie se musí ve všech spojích slepit, nebo se použije materiál s integrovanými samolepícími páskami

NÁROŽÍ, ÚŽLABÍ, HŘEBEN

 • Desky uříznout na požadovaný tvar, navzájem spojit na sraz
 • Spoj je vhodné slepit polyuretanovým lepidlem
 • Je-li spára širší (cca 4-5 mm) a to i třeba kdekoliv v ploše střechy, je vhodné ji vyplnit polyuratenovou pěnou
 • Úžlabí, nároží, hřeben se překryje samostatným pruhem fólie s přesahem cca 300 mm tak, aby vody stékala „po spádu“. Fólii je nutné ve všech spojích slepit

Technologické postupy:

 • Zateplení izolačními deskami PAVATEX nad krokvemi ZDE>>
 • Zateplení izolačními deskami PAVATEX nad viditelnými krokvemi ZDE>>
Pavatex na krokvích, bez fólie  
Pavatex na palubkovém záklopu s fólií
Pavatex s těsným podstřeším
Napojení desek Pavatex u hřebene
Horská chata v lyžařském středisku Schladming, foto Pavatex

POKYNY K MONTÁŽI – DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY POD KROKVEMI

LAŤOVÝ ROŠT – KOTVENÍ

 • Průřez latí minimálně 40/60 mm
 • Latě se šroubují na spodní líc do krokví, kleštin, příhradových vazníků
 • Osová vzdálenost latí by měla být 400 mm
 • Latě se šroubují stavebními vruty RAPI-TEC 2010, rozměr vrutu 5x100 mm, nebo RAPI-TEC SK, rozměr vrutu 6x100 mm (délka vrutu pro lať výšky 40 mm)

KLADENÍ DESEK

 • Izolační desky se pokládají od spodu směrem ke hřebeni kolmo na laťový rošt
 • Další řada se klade na vazbu s překrytím spáry o 250 mm
 • Spáry spoje pero drážka se nelepí

KOTVENÍ DESEK NA LAŤOVÝ ROŠT

 • Izolační desky se kotví výhradně vruty, průměr hlavičky min 14 mm
 • Ideální je stavební vrut RAPI-TEC SK
 • Hloubka zapuštění vrutu do latí je 40 mm
 • V místech, kde nelze spojit desky na pero a drážku, se napojují na sraz. Spoj je vhodné slepit polyuretanovým lepidlem

POVRCHOVÁ ÚPRAVA V INTERIÉRU

 • Interiérové povrchy se zpravidla dělají ve dvojím provedení:
  – Tenkovrstvá interiérová omítka
  – Dřevěný palubkový obklad
 • Konstrukci je vždy nutné posoudit z hlediska stavební fyziky s ohledem na kondenzaci vodní páry
 • V té souvislosti je potřeba zajistit i vzduchotěsnost, a to buď interiérovou omítkou nebo navrženou parobrzdnou fólií

Podrobné informace k použití desek Pavatex do interiérů podkroví jsou v Technologickém postupu ZDE>>

Laťový rošt a Pavatex na stropu zděného bungalovu