S příchodem jara začaly práce na střešních konstrukcích nového luxusního bytového objektu v Praze Troji. Všechna podkroví původních rekonstruovaných objektů jsou zateplena dřevovláknitou nadkrokevní izolací ISOLAIR 80 mm [λ=0,044 W/(m.K); ρ=200 kg/m3]. Letos na jaře byl dokončen objekt TULIP. Momentálně se pokračuje na severním objektu ROSE. Technický a dodavatelský dozor dřevěné části krovu včetně krytiny bobrovky a klempířských prácí má na starosti paní Jitka Kopřivová. Dříve například hlavní stavbyvedoucí v IPS. Také stavbyvedoucí části rekonstrukce střechy zateplené dřevovláknitými deskami Pavatex staré usedlosti v Praze, dnes známé jako Hájčí dvorec.