PROČ HOVOŘÍME O DIFÚZI

NA POČÁTKU ÚVAH O BYDLENÍ SI KLADEME NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

 • Koupit BYT či stavět RODINNÝ DŮM? Pokud rodinný dům, pak…
 • Rodinný dům ZDĚNÝ nebo DŘEVOSTAVBU? Pokud dřevostavbu, pak…
 • Dřevostavbu, která má obvodový a střešní plášť DIFÚZNĚ UZAVŘENÝ nebo DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ?
 • JAKÝ JE MEZI NIMI ROZDÍL A PROČ BYCHOM SE JÍM MĚLI VŮBEC ZAOBÍRAT?

DIFÚZE je přirozený proces popsaný v následující kapitole. Tomuto procesu je u difúzně uzavřených konstrukcí (DUK) bráněno parotěsnými fóliemi či parotěsnými izolanty. Problém spočívá v tom, že sebemenším, jistě nechtěně vytvořeným otvorem ve fólii si vodní pára vždy cestu najde. V takové situaci nevíme, kde se kritické místo nachází a jak moc je dřevěná konstrukce v tomto místě vystavena nadměrné vlhkosti, která by jí mohla poškodit. I když budeme předpokládat, že parotěsná fólie bude 100% utěsněna a 100% nepoškozena, pak vyvstává nutnost regulovat vlhkost v interiéru jiným-nepřirozeným/tzv. nuceným způsobem.

 • Není oněch bariér a podmínek pro řádné fungování difúzně uzavřených konstrukcí zbytečně mnoho?
 • Budou takové nepřirozené bariéry spolehlivě fungovat?
 • Je přirozené kombinovat parotěsné fólie a dřevo?
 • Je přirozené spojovat dřevěnou konstrukci s materiály jako je polystyrén nebo PUR či PIR?
 • Nejsou difúzně uzavřené konstrukce již přežitým konceptem?

Obecně lze říci, že bránit přirozenému fyzikálnímu procesu nemůže být nikdy tak úspěšné, jako ho naopak přijmout (i když s jistými omezeními) a co lépe, dokonce ho využít.

Princip difúze je podrobněji popsán v části 2. CO JE DIFÚZE, ale zjednodušeně lze říci, že:

Difúzně otevřená konstrukce (DOK) funguje tak, že ve výsledku dochází k přirozenému vyrovnávání vlhkosti mezi exteriérem a interiérem. O DOK tedy hovoříme z toho důvodu, že poskytují zdravou dřevostavbu, protože:

 • Je kvalitnější ovzduší v interiéru dané složením a počtem obsažených částic plynů. Je tak zabráněno nadměrnému pomnožování alergenů, virů a bakterií, kterým bychom byli jinak vystaveni.
 • Povrchy v interiéru jako jsou např. kouty a prostory za nábytkem jsou bez mikroorganismů a plísní.
 • Je vyvážené vlhkostní mikroklima v interiéru, což je příznivé nejen pro sliznice našich dýchacích cest, ale i oči, kůži atd.

KDE TRÁVÍME ČAS V PRŮBĚHU DNE

Z obrázku vyplývá, jak mnoho času trávíme v domácím prostředí .  Za tuto dobu projde našimi plícemi kolem 50.000 litrů vzduchu. Vzduchu, který může mít složení závadné anebo nezávadné.

DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ KONSTRUKCE  TEDY POVAŽUJEME ZA OTÁZKU DŮLEŽITOU PRO NAŠE ZDRAVÍ, STAVÍME ZDRAVÉ DŘEVOSTAVBY.