V únoru 2017 se na nás obrátila majitelka budoucí usedlosti u Ondřejova s žádostí o doporučení na difúzně oteveřenou konstrukci střechy z přírodních materiálů. V červenci 2018 konečně došlo k prvnímu kroku a stavební firma začíná vkládat mezi krokve pružné rohože. Výsledkem několikaměsíčního jednání s majitelem je nadstandardní tloušťka dřevovláknité izolační rohože Pavaflex Plus, v šikminách krokví a pod krokvemi 460 mm; na stropech mezi a pod kleštinami 360 mm.

Parobrzda je ekologická celulózová membrána Isocell Öko Natur. Sádrokarton v interiéru není dosud specifikován.

Tepelně-technické vlastnosti souvrství šikminy:

Součinitel prostupu tepla U = 0,085 W/(m2.K)
Fázový posun teplotního kmitu Ψ = 18,3 hodiny

Tepelně-technické vlastnosti souvrství stropu:

Součinitel prostupu tepla U = 0,112 W/(m2.K)
Fázový posun teplotního kmitu Ψ = 14,0 hodiny