V jižních Čechách nedaleko od Tábora začalo zakrývání krovu dřevovláknem Pavatherm-Plus 120 mm ve dvou vrstvách. Mravenčí práci trvající více než jeden rok udělala architektonická a projekční kancelář Studio RAKETOPLÁN s.r.o.

Požadavek investora a majitele v jedné osobě byla rekonstrukce starého zděného domu v moderní bydlení. Interiér bude v industriálním stylu. Pohledový beton věnců nad zdivem, pohledové dřevěné trámy stropu nad 1NP a, co je nejzajímavější, viditelná celá konstrukce krovu skládající se z ocelových HEB profilů a dřevěných krokví a vaznic. Interiérové viditelné krokve jsou izolovány tuhou dřevovláknitou deskou nad rovinou krokví v celkové tloušťce 240 mm. Difúzně otevřená konstrukce střešního pláště je třívrstvá:

  • Do interiéru pohledová cementovovláknitá deska Fermacell Powerpanel
  • Vzduchotěsná a parobrzdná deska OSB EGGER
  • Dřevovláknitá tepelná izolace Pavatherm-Plus, 2×120 = 240 mm

Tepelně technické vlastnosti souvrství:

  • Součinitel prostupu tepla: U = 0,15 W/(m2.K)
  • Fázový posun teplotního kmitu: Ψ = 14 hodin

Celá stavba je záměrně konstruována a stavěna bez polystyrénů a jiných plastů. Používají se výhradně materiály na bázi dřeva, silikátů, ocel, keramika a pěnosklo.