V jižních Čechách začalo zakrývání krovu dřevovláknem Pavatherm-Plus 120 mm ve dvou vrstvách.

Požadavek investora a majitele v jedné osobě je rekonstrukce starého zděného domu v moderní bydlení. Interiér bude v industriálním stylu. Pohledový beton věnců nad zdivem, pohledové dřevěné trámy stropu nad 1NP a, co je nejzajímavější, viditelná celá konstrukce krovu skládající se z ocelových HEB profilů a dřevěných krokví a vaznic. Obálka střešního pláště je třívrstvá:

  • Pohledová cementovovláknitá deska Fermacell Powerpanel
  • Vzduchotěsná a parobrzdná deska OSB EGGER
  • Dřevovláknitá izolace Pavatherm-Plus, 2×120 = 240 mm

Tepelně technické vlastnosti souvrství:

  • Součinitel prostupu tepla: U = 0,15 W/(m2.K)
  • Fázový posun teplotního kmitu: Ψ = 14 hodin

Celá stavba je záměrně konstruována a stavěna bez polystyrénů a jiných plastů. Používají se výhradně materiály na bázi silikátů, dřevo, ocel, keramika a pěnosklo.