Nový CERTIFIKÁT VÝROBKU číslo  AO212/C5a/2019/0584/P pro difúzně otevřenou konstrukci dřevostavby s názvem Dřevěné rámové prefabrikované stavební sestavy určené jako difúzně otevřené obvodové stěny systému diffuwall PASIV.

Na konstrukci je vydáno Požárně klasifikační osvědčení č. PKO – 18 – 080/AO 204
Konstrukce je klasifikována:
REW 45 DP2;  REI 45 DP2   tepelné namáhání (i → e)
REW 60 DP3;  REI 60 DP3   tepelné namáhání (i → e)