Difúzně otevřená dřevostavba s tepelnou izolací Pavatex se začala stavět koncem září u Chrudimi. Majitel se rozhodl pro tento systém po víceleté vlastní zkušenosti projektanta dřevostaveb s deskami Pavatex. Rodinný dům je rozdělen do dvou částí spojených zádveřím a vstupní chodbou.

Difúzně otevřený obvodový plášť má nosnou konstrukci vyplněnou pružnou rohoží PAVALEX 160 mm. Na straně exteriéru je tuhá dřevovláknitá deska ISOLAIR UD 100 mm. Část objektu bude se systémovou tenkovrstvou omítkou Jubizol „diffu“. Část bude s dřevěným obkladem z modřínových prken.

Obvodový plášť má skladbu konstrukce:

  • Sádrokartonová deska RigiStabil
  • Instalační mezera 40 mm
  • Parobrzdná deska EGGER OSB 4 TOP 18 mm
  • PAVAFLEX 160 mm v nosné konstrukci
  • Pavatex ISOLAIR UD 100 (pod omítkou a pod obkladem)

Součinitel prostupu tepla: U = 0,160 W/(m2.K)
Fázový posun teplotního kmitu: Ψ = 13,4 hodiny

Difúzně otevřený střešní plášť je konstruován s nadkrokevní izolací nad viditelnými krokvemi v interiéru. I když objekt je v relativně vyšší nadmořské výšce, cca 550 m n.m., majitel kladl důraz na tepelnou izolaci v letním období. Proto jsme po krátké diskusi zvolili tepelně izolační a akumulační desku Isolair 120 mm, ρ=145 kg/m3. Deska bude položena ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 240 mm. Dostatečná tepelná akumulace zajistí stabilní teplotu po celý rok. Protože v denní části objektu je vynechaná vodorovná stropní konstrukce, bude vytvořen vzdušný obytný prostor otevřený až do hřebene.

Střešní plášť je tvořen materiály:

  • Pohledové palubky 24 mm
  • Parobrzdná a vzduchotěsná střešní fólie Isocell Omega
  • Dřevovláknitá deska Pavatex ISOLAIR 120 mm ve dvou vrstvách
  • Pojistná kontaktní difúzní hydroizolace, kontralatě, latě a střešní krytina

Součinitel prostupu tepla: U = 0,162 W/(m2.K)
Fázový posun teplotního kmitu: Ψ = 13,7 hodiny