O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy:

Sídlo firmy:
IČO:
Jméno projektanta:
Telefon:
e-mail:
web:

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>