PRODUKTY      dřevovláknité desky: ceník produktů zde >>ISOLAIR
DIFFUTHERM
PAVATHERM PLUS
PAVATHERM COMBI
DIFFUBOARD
PAVAROOM
PAVADENTRO
STANDARD
PAVABOARD
PAVATHERM PROFIL
PAVAPOR
PAVATHERM
PAVAFLEX
PAVAFLEX LIGHT

ISOLAIR

výhodné pro zateplení stěn a střech

Deska vyráběná s největší objemovou hmotností. Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Používá se i v interiérech na obklady stropů stěn a příček. Obvyklá povrchová úprava je tenkovrstvá omítka.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 240 / 200
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047 / 0,044
Tloušťky desek [mm]: 20, 35, 52, 60, 80, 100
Formát desek [mm]: 770x2500/580x1800

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

DIFFUTHERM

výhodné pro zateplení stěn pod omítku

Desky jsou vhodné zejména k vnějšímu opláštění stěn budov (zateplení zděných budov či plášťů dřevostaveb), ale i k zateplení a obkladům ze strany interiéru. Přímo na desku je možné aplikovat tenkovrstvou omítku.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 190
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 60 – 80 – 100 – 120
Formát desek [mm]: 580x1450.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVATHERM PLUS

výhodné pro zateplení střech a provětrávaných fasád
Deska kombinovaná lepením ze dvou výchozích materiálů o rozdílné hustotě. Materiál se používá především jako nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Možno použít i pro jakoukoliv interiérovou aplikaci, v tomto případě i s tenkovrstvou štukovou omítkou Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (hustší vrstva ISOLAIR vždy tak, aby byla na lícové straně).
Objemová hmotnost [kg/m³]:
tl. 60-80 mm :240/140
tl. 100-180 mm : 240/110
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]:
tl. 60-80 mm : 0,047/0,041
tl. 100-180 mm : 0,047/0,038
Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
Formát desek [mm]: 580x1800

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVATHERM COMBI

výhodné pro zateplení interiérů v podkroví, střech a provětrávaných fasád

Univerzální deska napojovaná masivním spojem pero-drážka. Vlastnostmi a možnostmi použití je optimálním řešením při zateplování s ohledem na : cena-výkon. Výrobkem lze „obalit“ celou konstrukci dřevostavby od úrovně hydroizolace na základové desce až po hřeben, kde všude zásadně ovlivňuje tepelnou izolaci jak proti chladu tak i proti teplu. Na obvodovém plášti pod tenkovrstvou omítku nebo libovolný obkladový materiál na provětrávané vzduchové mezeře. Na střeše buď nad krokvemi jako doplněk izolace mezi krokvemi nebo ve větší tloušťce (třeba v kombinaci s PAVATHERMem) izolace nad viditelnými krokvemi. Deska je vhodná i při jakékoliv rekonstrukci podkroví do interiéru s omítkou.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 145
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,041
Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100, 120, 140, 160
Formát desek [mm]: 580x1800

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

DIFFUBOARD

vhodné výhradně pro obvodové pláště s tenkovrstvou omítkou

Deska napojovaná spojem pero-drážka. Výrobek se používá jako tepelně izolační a akumulační vrstva obvodových plášťů dřevostaveb. Deska vykazuje velkou tuhost i při tloušťce 40 mm. Proto je použitelná na běžnou osovou vzdálenost nosných sloupků 625 mm. Bezpečně unese tepelnou izolaci z foukané celulózy. Velký formát 1250x3000 je určen pro panelovou technologii, montáž celostěnových panelů ve výrobní hale.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 195
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,044
Tloušťky desek [mm]: 40 - 60
Formát desek [mm]: 580x1450, 1250x3000

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVAROOM

použití při zateplování podkroví z interiéru

Deska v sobě zahrnuje několik funkcí : dostatečná parobrzda pro difúzně otevřené střešní konstrukce, tepelná izolace a akumulace, vzduchotěsnost. Oboustranná bílá celulózová vrstva kromě parobrzdného účinku celou desku výrazně zpevňuje. Proto umožňuje přímou montáž na krokve až do osové vzdálenosti 80 cm. Výrobek je lehký, je s ním snadná manipulace na stropech a šikminách podkroví. Spáry mezi deskami a kotevní šrouby je nutné vytmelit a přestěrkovat obdobně jako sádrokarton. Možné povrchové úpravy jsou malířské nátěry, tenkovrstvé omítky, obklady, tapety.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 230
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,044
Tloušťky desek [mm]: 30 - 60
Formát desek [mm]: 540x1250, 540x2500

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVADENTRO

zateplování z interiéru starších a historických zděných budov

Deska s funkční vrstvou uvnitř materiálu. Výrobek má uplatnění při dodatečném zateplování z interiéru v případech, kdy z nejrůznějších důvodů nelze starší objekt zateplit zvenku. Díky speciální vrstvě, sorpčním vlastnostem materiálu a kapilární vodivosti je možné při splnění dalších podmínek kontaktně zateplit interiér bez nutnosti použití parotěsné fólie. Specifické vlastnosti materiálu a fyzikální jevy nelze postihnout jednoduchým výpočtem podle ČSN 730540. Posouzení konstrukce a vhodnost použití musí být na vyšší rozlišovací úrovni výpočetním programem pro dynamické modelování šíření teple a vlhkosti.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 175
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 40 - 60 - 80 - 100
Formát desek [mm]: 600x1020

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

STANDARD

Kročejová izolace pro tloušťky 8 – 57 mm

Deska je univerzálním materiálem dříve nazývaným hobra. Využívá se zejména jako kročejová izolace do suchých podlah. Vzhledem k malé tloušťce se s výhodou kladou až tři vrstvy křížem přes sebe. Tím lze dosáhnout poměrně přesné vrstvy kročejové izolace podle požadované tloušťky podlahového souvrství.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 230
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,046
Tloušťky desek [mm]: 8, 10, 12, 16, 19
Formát desek [mm]: 1200x2500

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVABOARD

Kročejová izolace pro více zatížené a plovoucí laminátové podlahy

Deska s vysokou pevností v tlaku pro více zatížené konstrukce podlah. Kročejová izolace vhodná pro přímou pokládku laminátové nebo dřevěné plovoucí podlahy.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 220
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,046
Tloušťky desek [mm]: 20, 40, 60
Formát desek [mm]: 600x1020

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVATHERM PROFIL

Kročejová izolace pro dřevěné palubkovépodlahy

Deska se užívá pro konstrukce zejména akusticky ale i tepleně izolačních podlah se zvýšenou kročejovou neprůzvučností. Systém tvoří kombinace dřevovláknité desky a dřevěné lišty, navzájem spojené perem a drážkou. Dřevěná lišta slouží jako „polštář“ pro upevňování dřevěných podlahových palubek.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 175
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 40, 60
Formát desek [mm]: 600x1020

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVAPOR

Kročejová izolace s naměřenou hodnotou dynamické tuhosti

Dřevovláknitá deska určená výhradně jako kročejová izolace. Výrobek se používá v suchých skládaných podlahách i v podlahách s podlahovým vytápěním a např. anhydritem. Jako jediný výrobek Pavatex má naměřenou dynamickou tuhost. Její velice nízké hodnoty příznivě ovlivňují (snižují) přenos kročejového hluku. Jsou proto podkladem pro projektanty, kteří se věnují
Objemová hmotnost [kg/m³]: 135
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Tloušťky desek [mm]: 17 - 22 - 32
Dynamická tuhost [MN/m³]: 32 – 28 – 16
Formát desek [mm]: 600x1020

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVATHERM

Univerzální tuhá dřevovláknitá deska s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako výplňová izolace v obvodových stěnách a střechách. Výplňová izolace do příček. S tuhou roznášecí vrstvou (OSB, sádrovlákno) vhodná jako kročejová izolace v podlahách. Deska není odolná povětrnostním vlivům.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 110
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Tloušťky desek [mm]: 40 - 60 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 - 200
Formát desek [mm]: 600x1100

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVAFLEX

Pružná výplňová rohož

Univerzální pružná dřevovláknitá rohož s velice dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako výplňová izolace do roštu v obvodových stěnách a střechách. Výplňová izolace do příček.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 55
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Tloušťky desek [mm]: 40, 50, 60, 80, 100, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
Formát desek [mm]: 575x1350

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVAFLEX LIGHT

Pružná výplňová rohož


Objemová hmotnost [kg/m³]: 55

TECHNICKÝ LIST >>

Testování a ověřené hodnoty.

 • Vlastnosti výrobků Pavatex jsou založeny na ověřených fyzikálních hodnotách.
 • Dřevovláknité izolační materiály jsou normované stavební výrobky a podléhají neustálému testování (EN, DIN). Při výrobě jsou dodržovány všechny zákonné normy.
 • Například v Německu je stavebními úřady vydán oficiální souhlas k běžnému požití výrobků ve stavebnictví.
 • Ekologicky šetrná kvalita a výroba dřevovláknitých izolačních materiálů Pavatex je ověřena mnoha značkami a známkami kvality, včetně:
  • Natureplus
  • FSC
  • CO2 – nálepka
  • Sia
Nízké emise - zdravé vnitřní prostředí.

 • • Díky dřevu - přírodnímu materiálu, dřevovláknité desky PAVATEX vytvářejí zdravé vnitřní mikroklima a tím podporují vynikající kvalitu života v interiéru budov.