PRODUKTY      dřevovláknité desky: ceník produktů zde >>ISOLAIR
DIFFUTHERM
PAVATHERM PLUS
PAVATHERM COMBI
PAVAROOM
PAVADENTRO
STANDARD
PAVABOARD
PAVATHERM PROFIL
PAVATHERM
PAVAFLEX
PAVAFLEX LIGHT

ISOLAIR

výhodné pro zateplení stěn a střech

Deska vyráběná s největší objemovou hmotností. Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Používá se i v interiérech na obklady stropů stěn a příček. Obvyklá povrchová úprava je tenkovrstvá omítka.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 240 / 200
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047 / 0,044
Tloušťky desek [mm]: 20, 35, 52, 60, 80, 100
Formát desek [mm]: 770x2500/580x1800

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

DIFFUTHERM

výhodné pro zateplení stěn pod omítku

Desky jsou vhodné zejména k vnějšímu opláštění stěn budov (zateplení zděných budov či plášťů dřevostaveb), ale i k zateplení a obkladům ze strany interiéru. Přímo na desku je možné aplikovat tenkovrstvou omítku.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 190
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 60 – 80 – 100 – 120
Formát desek [mm]: 580x1450.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVATHERM PLUS

výhodné pro zateplení střech a provětrávaných fasád
Deska kombinovaná lepením ze dvou výchozích materiálů o rozdílné hustotě. Materiál se používá především jako nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Možno použít i pro jakoukoliv interiérovou aplikaci, v tomto případě i s tenkovrstvou štukovou omítkou Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (hustší vrstva ISOLAIR vždy tak, aby byla na lícové straně).
Objemová hmotnost [kg/m³]: 240/140
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047/0,038
Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100, 120, 140, 160
Formát desek [mm]: 580x1800

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVATHERM COMBI

výhodné pro zateplení interiérů v podkroví, střech a provětrávaných fasád

Deska napojovaná masivním spojem pero-drážka. Výrobek se používá především jako tepelně izolační a akumulační vrstva při zateplování podkroví z interiéru, kde je vhodný pod tenkovrstvou omítku. Lze jej využít i jako nadkrokevní izolaci a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. V tomto případě je nutné vždy kombinovat buď s dalšími výrobky : Isolair nebo PavathermPlus, které se kladou směrem k exteriéru. Eventuálně zakrýt pokud možno co nejdříve pojistnou difúzní hydroizolací, případně fasádní folií. Nově je možné na desku aplikovat tenkovrstvou omítku i z exteriéru.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 145
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,041
Tloušťky desek [mm]: 40 - 60 – 80 – 100 - 120
Formát desek [mm]: 580x1800

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVAROOM

použití při zateplování podkroví z interiéru

Deska v sobě zahrnuje několik funkcí : dostatečná parobrzda pro difúzně otevřené střešní konstrukce, tepelná izolace a akumulace, vzduchotěsnost. Oboustranná bílá celulózová vrstva kromě parobrzdného účinku celou desku výrazně zpevňuje. Proto umožňuje přímou montáž na krokve až do osové vzdálenosti 80 cm. Výrobek je lehký, je s ním snadná manipulace na stropech a šikminách podkroví. Spáry mezi deskami a kotevní šrouby je nutné vytmelit a přestěrkovat obdobně jako sádrokarton. Možné povrchové úpravy jsou malířské nátěry, tenkovrstvé omítky, obklady, tapety.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 230
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,044
Tloušťky desek [mm]: 30 - 60
Formát desek [mm]: 540x1250, 540x2500

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVADENTRO

zateplování z interiéru starších a historických zděných budov

Deska s funkční vrstvou uvnitř materiálu. Výrobek má uplatnění při dodatečném zateplování z interiéru v případech, kdy z nejrůznějších důvodů nelze starší objekt zateplit zvenku. Díky speciální vrstvě, sorpčním vlastnostem materiálu a kapilární vodivosti je možné při splnění dalších podmínek kontaktně zateplit interiér bez nutnosti použití parotěsné fólie. Specifické vlastnosti materiálu a fyzikální jevy nelze postihnout jednoduchým výpočtem podle ČSN 730540. Posouzení konstrukce a vhodnost použití musí být na vyšší rozlišovací úrovni výpočetním programem pro dynamické modelování šíření teple a vlhkosti.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 175
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 40 - 60 - 80 - 100
Formát desek [mm]: 600x1020

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

STANDARD

Kročejová izolace pro tloušťky 8 – 57 mm

Deska je univerzálním materiálem dříve nazývaným hobra. Využívá se zejména jako kročejová izolace do suchých podlah. Vzhledem k malé tloušťce se s výhodou kladou až tři vrstvy křížem přes sebe. Tím lze dosáhnout poměrně přesné vrstvy kročejové izolace podle požadované tloušťky podlahového souvrství.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 230
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,046
Tloušťky desek [mm]: 8, 10, 12, 16, 19
Formát desek [mm]: 1200x2500

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVABOARD

Kročejová izolace pro více zatížené a plovoucí laminátové podlahy

Deska s vysokou pevností v tlaku pro více zatížené konstrukce podlah. Kročejová izolace vhodná pro přímou pokládku laminátové nebo dřevěné plovoucí podlahy.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 220
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,046
Tloušťky desek [mm]: 20, 40, 60
Formát desek [mm]: 600x1020

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVATHERM PROFIL

Kročejová izolace pro dřevěné palubkovépodlahy

Deska se užívá pro konstrukce zejména akusticky ale i tepleně izolačních podlah se zvýšenou kročejovou neprůzvučností. Systém tvoří kombinace dřevovláknité desky a dřevěné lišty, navzájem spojené perem a drážkou. Dřevěná lišta slouží jako „polštář“ pro upevňování dřevěných podlahových palubek.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 175
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 40, 60
Formát desek [mm]: 600x1020

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVATHERM

Univerzální tuhá dřevovláknitá deska s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako výplňová izolace v obvodových stěnách a střechách. Výplňová izolace do příček. S tuhou roznášecí vrstvou (OSB, sádrovlákno) vhodná jako kročejová izolace v podlahách. Deska není odolná povětrnostním vlivům.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 110
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Tloušťky desek [mm]: 40 - 60 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 - 200
Formát desek [mm]: 600x1100

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVAFLEX

Pružná výplňová rohož

Univerzální pružná dřevovláknitá rohož s velice dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako výplňová izolace do roštu v obvodových stěnách a střechách. Výplňová izolace do příček.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 55
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Tloušťky desek [mm]: 40, 50, 60, 80, 100, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
Formát desek [mm]: 575x1350

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH >>
TECHNICKÝ LIST >>
  zpět >>

PAVAFLEX LIGHT

Pružná výplňová rohož


Objemová hmotnost [kg/m³]: 55

TECHNICKÝ LIST >>

Testování a ověřené hodnoty.

 • Vlastnosti výrobků Pavatex jsou založeny na ověřených fyzikálních hodnotách.
 • Dřevovláknité izolační materiály jsou normované stavební výrobky a podléhají neustálému testování (EN, DIN). Při výrobě jsou dodržovány všechny zákonné normy.
 • Například v Německu je stavebními úřady vydán oficiální souhlas k běžnému požití výrobků ve stavebnictví.
 • Ekologicky šetrná kvalita a výroba dřevovláknitých izolačních materiálů Pavatex je ověřena mnoha značkami a známkami kvality, včetně:
  • Natureplus
  • FSC
  • CO2 – nálepka
  • Sia
Nízké emise - zdravé vnitřní prostředí.

 • • Díky dřevu - přírodnímu materiálu, dřevovláknité desky PAVATEX vytvářejí zdravé vnitřní mikroklima a tím podporují vynikající kvalitu života v interiéru budov.