Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zájem o konstrukční řešení společnosti Insowool. Pro získání dalších technických podrobností pro daný typ konstrukce je třeba uzavřít se společností Insowool Smlouvu o dodávkách. Tuto smlouvu mohou se společností Insowool uzavřít pouze právnické nebo fyzické osoby s oprávněním k podnikání v oblasti realizace staveb. Podpisem smlouvy se stanete PARTNEREM společnosti Insowool. Jako PARTNER budete mít

  • přístup k Zjednodušené technické dokumentaci dané konstrukce,
  • možnost využívat zvýhodněné ceny pro zákazníky typu PARTNER,
  • možnost odvolat se (při dodržení podmínek uvedených ve Smlouvě o dodávkách) na příslušné zkušební protokoly a certifikáty společnosti Insowool při vydávání Prohlášení o shodě na svou konkrétní stavbu (pokud má společnost Insowool příslušnou konstrukci certifikovanou) ; tuto možnost zpravidla využívají firmy provádějící stavby řemeslným způsobem,
  • využít zkušební protokoly a výpočty společnosti Insowool pro certifikaci vlastní výroby; tuto možnost zpravidla využívají výrobci domů panelovou technologií.

Máte-li zájem se společností Insowool Smlouvu o dodávkách na konstrukci diffusheet® „r“ uzavřít, vyplňte prosím kontaktní údaje uvedené zde a odešlete je společnosti Insowool. Ta Vás bude obratem kontaktovat za účelem vyjasnění smluvních podmínek a podpisu Smlouvy o dodávkách.


zpět >>
nemám zájem o spolupráci typu PARTNER